Κάντε κράτηση

Η κράτηση ισχύει μόνο εφόσον γίνει επιβεβαίωση από την επιχείρηση